Fotogalerija | Music Play d.o.o.

FotogalerijaPC160228 PC160235 PC160237 PC160240


Sudionici završnog koncerta 2013.

Antonio Antonio prima diplomu Daria Filip Ivan i Leon Jan prima diplomu Klara Klara M. prima diplomu Klara prima diplomu Kristijan Lovro,Luka, Filip, Mateo, Jan, iza Kristijan, Tvrtko Lovro prima diplomu Luka prima diplomu Matea Mateo i Lara Matija Mihaela Music Play Guitar Band Nikola Nikola B. Petra Tvrtko Tvrtko prima diplomu Virna, Nikola, Lara, Daria, Klara


Sudionici završnog koncerta 2012.

Lucija, Mihaela, Klara, Ana, prof. Mirela i Ivana Virna, Kristijan, Antonija, prof. Igor, Matteo Lovro, Jan, Filip, Tvrtko, Daria, Lara Posjetitelji Završnog koncerta Petra, Matea, prof. Lidija Petra Cvjetka i prof. Monika Karlo i prof. Šuman Danijela Dubravka i Miroslav Ivan i prof. Šuman Gordana i prof. Zrinka Posjetitelji završnog koncerta Ante Marko Sandro Posjetitelji Završnog koncerta Nikola Music Play Guitar Band Ivan prima diplomu za uspješno završen tečaj Lara prima diplomu za uspješno završen tečaj Sudionici Završnog koncerta